Energobull super 30%

energobull

Energobull super 30%

Dopunska smeša za tov Junadi

ENERGOBULL SUPER je visokokvalitetna dopunska smeša, koja omogućava da uz dodavanje žitarica prema predlogu receptura, dobijete odgovarajuću smešu, koja će zadovoljiti potrebe Vaših grla. U zavisnosti od težine junadi možete prilagoditi koncentrat prema potrebama grla. Smeša zadovoljava sve potrebe grla u makro i mikro elementima.

Predlog mešanja:

Energobull 14% Energobull 14% Energobull 12% Energobull 12%
od 250  –  350 kg od 250  –  350 kg   preko 350 kg   preko 350 kg
a b a b a b a b
Energobul super 30% 22 10 25 10 17 10 17 10
Kukuruz 58 26 33 25 73 43 65 38
Pšenica 12 5 12 5 10 6 10 6
Stočno brašno 8 4 / / / / 8 5
Gotova smeša/kg 100 45 100 40 100 59 100 59