Energokalf Super 35%

energokalf

Energokalf Super 35%

Dopunska smeša za tov teladi

ENERGOKALF SUPER je visokokvalitetna dopunska smeša, koja omogućava da uz dodavanje žitarica prema predlogu receptura dobijete odgovarajuću smešu, koja će zadovoljiti potrebe Vaših grla. U zavisnosti od težine taladi možete prilagoditi koncentrat prema potrebama. Smeša zadovoljava sve potrebe grla u makro i mikro elementima.

Predlog mešanja:

Enrgokalf 18% Enrgokalf 18% Enrgokalf 16% Enrgokalf 16%
od 50 – 100 kg od 50 – 100 kg   od 100 – 250 kg   od 100 – 250 kg
a b a b a b a b
E.Milksuper 30% 33 10 33 10 26 10 26 10
Lucerka 8 2 8 2 6 2 6 2
Kukuruz 56 16 46 14 58 16 58 17
Pšenica / / 5 1 10 3 5 1
Stočno brašno / / 5 1 / / 5 1
Biljno ulje 3 1 3 1 / / / /
Gotova smeša/kg 100 29 100 29 100 31 100 31
Energobull 15% Energobull 15% Energobull 12% Energobull 12%
intenzivna proizv. intenzivna proizv. intenzivna proizv. intenzivna proizv.
a b a b a b a b
E.Milksuper 30% 30 10 30 10 19 10 19 10
Lucerka 3 1 / / / / / /
Kukuruz 53 17 53 17 81 42 76 40
Pšenica 5 2 8 3 / / / /
Stočno brašno 9 3 9 3 / / 5 2
Sunc. sačma 37% / / / / / / / /
Gotova smeša/kg 100 33 100 33 100 52 100 52