Energomilk Super 30%

energomilk

Energomilk Super 30%

Dopunska smeša za krave muzare

ENERGOMILK SUPER je visokokvalitetna dopunska smeša, koja omogućava da se uz dodavanje žitarica prema predlogu receptura, dobijaju odgovarajuće smeše, koje će zadovoljiti potrebe Vaših grla. U zavisnosti od mlečnosti krava, možete prilagoditi koncentrat njihovim potrebama.

Predlog mešanja:

Energobull 20% Energobull 20% Energobull 18% Energobull 18%
intenzivna proizv. intenzivna proizv. intenzivna proizv. intenzivna proizv.
a b a b a b a b
E.Milksuper 30% 35 10 35 10 35 10 33 10
Lucerka 5 1 10 3 10 3 8 2
Kukuruz 33 9 38 10 44 12 40 12
Pšenica 10 3 / / / / 5 1
Stočno brašno 5 1 5 1 5 1 8 2
Sunc. sačma 37% 12 4 12 4 6 2 6 2
Gotova smeša/kg 100 28 100 28 100 28 100 2
Energobull 15% Energobull 15% Energobull 12% Energobull 12%
intenzivna proizv. intenzivna proizv. intenzivna proizv. intenzivna proizv.
a b a b a b a b
E.Milksuper 30% 30 10 30 10 19 10 19 10
Lucerka 3 1 / / / / / /
Kukuruz 53 17 53 17 81 42 76 40
Pšenica 5 2 8 3 / / / /
Stočno brašno 9 3 9 3 / / 5 2
Sunc. sačma 37% / / / / / / / /
Gotova smeša/kg 100 33 100 33 100 52 100 52