Premiksi

Saplement Big

Vitaminsko mineralna predsmeša za ćurke u tovu 5%.

Saplement Bull

Vitaminsko mineralna predsmeša za junad u tovu.

Saplement Dry

Vitaminsko mineralna predsmeša za zasušene krave.

Saplement Fert

Nutritivni enzimski dodatak za priplodne svinje.

Saplement Gold

Vitaminsko mineralna predsmeša za nosilje 10 %.

Saplement Joung

Vitaminsko mineralna predsmeša za visokosteone krave i junice.

Saplement Kalf

Vitaminsko mineralna predsmeša za telad.

Saplement Karotin

Vitaminsko mineralna predsmeša za krave muzare.

Saplement Milk

Vitaminsko mineralna predsmeša za visokoproduktivne krave.

Saplement Premium

Nutritivni enzimski dodatak za prasad.

Saplement Tov

Nutritivni enzimski dodatak za svinje u porastu i tovu.

Saplement Uni

Nutritivni enzimski dodatak za svinje u tovu.

Saplement Vit

Vitaminsko mineralna predsmeša za piliće u tovu 5%.