Saplement Big

saplement

Saplement Big

Vitaminsko mineralna predsmeša za ćurke u tovu 5%

Proizvedena je na osnovu proizvođačke specifikacije.

SIROVINSKI SASTAV:
Vitamini,mikromineralne materije, makromineralne materije,organski selen,metionin,enzimi za živinu, oganski adsorber,kokcidioststik, antioksidant, nosac.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Saplement BIG 5 % ,vitaminsko-mineralna predsmeša za ćurke u tovu od 5%, se stavlja u potpune smeše za ćurke u porastu i tovu u količini od 5 %.

Davanje ove predsmeše pilićima treba prekinuti 5 dana pre klanja.

NAČIN ČUVANJA:
Proizvod se čuva na suvom, hladnom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE:
120 dana.

PAKOVANJE:
U novoj ambalaži.

Hemijski sastav:
Kalcijum 23,00 %
Fosfor 9,00 %
Natrijum 2,70 %
Metionin 4,00%

1 kg PREDSMEŠA sadrži:

Vitamin A 300.000 ij Vitamina D-3 60.000 ij
Vitamina E 500 mg Vitamina K-3 60 mg
Vitamina B-1 40 mg Vitamina B-2 160 mg
Vitamina B-6 80 mg Vitamina B-12 0,40 mg
Vitamina C 400 mg Ca-Pantotenat 400 mg
Niacin 1.300 mg Biotin 4mg
Folna kiselina 20 mg Holin hlorid 15.000 mg
Cink 1.000 mg Mangan 1.600 mg
Bakar 160 mg Gvozdje 1.000 mg
Jod 20 mg Kobalt 10mg
Selen 4 mg
Organski adsorber 6000 mg
Enzimi za živinu 6000 mg
Organski selen 2400 mg
Kokcidiostatik -Maduramicin 100 mg
Antioksidant:BHT 2.000 mg