Saplement Bull

bull

Saplement Bull

Vitaminsko mineralna predsmeša za junad u tovu

Proizvedena je na osnovu proizvođačke specifikacije.

SIROVINSKI SASTAV:
Vitamini,mikromineralne materije, makromineralne materije, antioksidant, nosač.

ANTIOKSIDANT:BHT 5.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Saplement Bull 2%,vitaminsko mineralna predsmesa za junad u tovu koristi se kod izrade potpune smese za junad u tovu od 2 ili 3%,u zavisnostiod uzrasta,ili 100-150 gr dnevno po grlu,uz obezbedjenje kvalitetne kabaste hrane.Obrok mora biti izbalansiran za doticnu uzrast tovnih junadi.

NAČIN ČUVANJA:
Proizvod se cuva na suvom ,hladnom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE:
120 dana.

PAKOVANJE:
U novoj ambalaži.

Hemijski sastav:
Kalcijum 23,00 %
Fosfor 4,00 %
Natrijum 8,00 %
Magnezijum 2,00 %

1 kg PREDSMEŠA sadrži:

VITAMINA:

Vitamin A 650.000 ij Vitamina D-3 65.000 ij
Vitamina E 1.000 mg Vitamina K-3 30 mg
Vitamina B-1 320 mg Vitamina B-2 80 mg
Vitamina B-6 35 mg Vitamina B-12 0,50 mg
Vitamina C 1.600 mg Niacin 1.500 mg
Biotin 2,50 mg Folna kiselina 2 mg

MINERALA:

Cink 6.000 mg Mangan 2.600 mg
Bakar 1.200 mg Gvozdje 1.000 mg
Jod 120 mg Kobalt 50 mg
Selen 12 mg