Saplement Dry

saplement

Saplement Dry

Vitaminsko mineralna predsmeša za zasušene krave

Proizvedena je na osnovu proizvođačke specifikacije.

SIROVINSKI SASTAV:
Vitamini,mikromineralne materije, makromineralne materije, antioksidant, nosač.

ANTIOKSIDANT:BHT 5.000 mg

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Saplement Dry treba dodati u svakodnevni obrok kravama u periodu zasušenja, u količini od 100-150 gr dnevno po grlu. Period zasušenja treba da počinje 60 dana pre telenja. Ovako obezbeđivati uski odnos kalcijuma i fosfora, što omogućava oslobađanje vezanog kalcijuma. Na taj način se izbegavaju postpartusni poremećaji kod krava muzara.

NAČIN ČUVANJA:
Proizvod se čuva na suvom, hladnom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE:
120 dana.

PAKOVANJE:
U novoj ambalaži.

Hemijski sastav:
Kalcijum 11,00 %
Fosfor 10,00 %
Natrijum 8,00 %
Magnezijum 5,00 %

1 kg PREDSMEŠA sadrži:

VITAMINA:
Vitamin A 800.000 ij Vitamina D-3 80.000 ij
Vitamina E 8.000 mg Niacin 2.500 mg
MINERALA:
Cink 7.000 mg Mangan 4.000 mg
Bakar 1.200 mg Gvozdje 2.500 mg
Jod 400 mg Kobalt 50 mg
Selen 50 mg