Saplement Gold

saplement

Saplement Gold

Vitaminsko mineralna predsmeša za nosilje 10 %

SIROVINSKI SASTAV:
Vitamini, mikromineralne materije, makromineralne materije, organski selen, metionin, enzimi za živinu, organski adsorber, crveni karofil, antioksidant, nosač.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Saplement GOLD 10%, vitaminsko-mineralna predsmeša za nosilje 10% se stavlja u potpune smeše za nosilje jaja za konzum u količini od 10%.

NAČIN ČUVANJA:
Proizvod se čuva na suvom, hladnom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE:
120 dana.

PAKOVANJE:
U novoj ambalaži.

HEMIJSKI SASTAV:
Kalcijum 35,00 %
Fosfor 2,60 %
Natrijum 1,28 %
Metionin 0,80%

1 kg PREDSMEŠA sadrži:

Vitamin A 120.000 ij
Vitamina D-3 20.000 ij
Vitamina E 150 mg
Vitamina K-3 20 mg
Vitamina B-1 30 mg
Vitamina B-2 30 mg
Vitamina B-6 30 mg
Vitamina B-12 0,15mg
Vitamina C 200 mg
Ca-Pantotenat 100 mg
Niacin 280 mg
Biotin 3,60 mg
Folna kiselina 20 mg
Holin hlorid 3000 mg
Crveni karofi 200 mg
Cink 600 mg
Mangan 900 mg
Bakar 80 mg
Gvozdje 400 mg
Jod 7 mg
Kobalt 2 mg
Selen 1,50 mg
Organski adsorber 3000 mg
Enzimi za živinu 3000 mg
Organski selen 1200 mg
Antioksidant BHT 1000 mg