Saplement Milk

milk

Saplement Milk

Vitaminsko mineralna predsmeša za visokoproduktivne krave

Proizvedena je na osnovu proizvođačke specifikacije.

SIROVINSKI SASTAV:
Vitamini, mikromineralne materije, makromineralne materije, antioksidant, aroma, kultura saccharomyces cerevisiae.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Saplement Milk 2,5%, vitaminsko mineralna predsmeša za visokoproduktivne krave, koristi se 2,5% u potpune smeše za krave muzare ili 200-300 gr dnevno po životinji u zavisnosti od proizvodnje mleka.

NAČIN ČUVANJA:
Proizvod se čuva na suvom, hladnom i tamnom mestu.

ROK UPOTREBE:
120 dana.

PAKOVANJE:
U novoj ambalaži.

HEMIJSKI SASTAV:
Kalcijum 22,00 %
Fosfor 4,00 %
Natrijum 6,00 %
Magnezijum 3,00 %

1 kg PREDSMEŠA sadrži:

VITAMINA:
Vitamin A 850.000 ij
Vitamina D-3 85.000 ij
Vitamina E 4.000 mg
Vitamina B-1 80 mg
Vitamina B-2 40 mg
Vitamina B-6 20 mg
Vitamina B-12 0,20 mg
Ca-Pantotenat 80 mg
Niacin 1.300 mg
Biotin 50 mg
MINERALA:
Cink 7.000 mg
Mangan 4.000 mg
Bakar 1.000 mg
Gvozdje 2500 mg
Jod 400 mg
Kobalt 50 mg
Selen 50 mg
ANTIOKSIDANT:
BHT 4.000 mg
Aroma 12.000 mg
Saccharomyces cerevisiae 20.000 ml