Saplement Uni

uni

Saplement Uni

Nutritivni enzimski dodatak za svinje u tovu

SIROVINSKI SASTAV:
Monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, vitamini, mikroelementi, organski selen, organski adsorber, enzimi za svinje, antioksidant, biljni nosač.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Saplement UNI 3 %, vitaminsko mineralni i enzimski dodatak se dodaje u količini od 3 kg u 100 kg krmne smeše za ishranu svinja u tovu preko 25 kg.

OPŠTI USLOVI ZA VAŠ USPEH U TOVU:
Obezbediti potrebnu količinu hrane i čiste vode, dovoljno životnog prostora, čistog suvog mesta, dotok svežeg vazduha bez promaje, dobar ambijent u objektu da bi se životinje dobro osećale.

NAČIN ČUVANJA:
Čuvati na suvom, hladnom i tamnom mestu. Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

NAPOMENA:
Prema dostavljenom zahtevu kupca ugrađujemo i druge komponente (aminokiseline, enzime, antibiotike, probiotike).

ROK TRAJANJA:
120 dana.

PAKOVANJE:

3kg25kg

Sadržaj u 1 kg:

Vitamin A 420.000 ij
Vitamin D3 66.000 ij
Vitamin E 2500 mg
Vitamin K3 100 mg
Vitamin B1 60 mg
Vitamin B2 150 mg
Vitamin B6 100 mg
Vitamin B12 1 mg
Biotin 5mg
Ca Pantotenat 350 mg
Niacin 800 mg
Hlorin Hlorid 10500 mg
Folna Kiselina 12 mg
Gvožđe 4000 mg
Bakar 1150 mg
Mangan 3000 mg
Cink 4500 mg
Jod 75 mg
Selen 15 mg
Kobalt 15 mg
Organski adsorber 10000 mg
Enzim za svinje 10000 mg
Organski selen 3333 mg
Antioksidant BHT 3333 mg

Zašto koristiti “SAPLEMENT UNI 3%” ?

Ukoliko želite dobre rezultate u Vašim objektima, ako imate 4 – 5 osnovnih komponenti za stočnu hranu, ako imate mogućnost mešanja krmne smeše, onda imamo rešenje za Vas:

PREPORUČUJEMO VAM PROGRAM SAPLEMENT ZA SVINJE U SVIM FAZAMA ŽIVOTA POČEV OD UZGOJA PRASADI PREKO TOVA SVINJA DO REPRODUKCIONOG CIKLUSA KRMAČA.

Prednosti Saplement UNI 3 %:
– sadrži optimalnu količinu organskog selena, enzima, organskog adsorbera, vitamina, mikro i makroelemenata;
– odlična konverzija hrane;
– bolji prirast;
– zdravi i mirni tovljenici;
– visok randman;
– ujednačeniji rast unutar grupe;
– kraći ciklus tova, visok prirast;
– bolja iskorišćenost hrane;
– odlično zdravstveno stanje;
– isplatljiviji tov.