Preživari

energobig

Energo

Potpune smeše za telad, junad, krave muzare.

bull

ENERGOMIX BULL 1%

PREDSMEŠA ZA JUNAD 1% stavlja se u smeše za tov junadi 1% od početka do završetka tova.

kalf

ENERGOMIX KALF 1%

PREDSMEŠA ZA TELAD 1% stavlja se u krmne smeše za ishranu teladi i teladi u porastu 1%.

mu

ENERGOMIX MILK 1%

PREDSMEŠA ZA KRAVE MUZARE 1% stavlja se u smeše za krave muzare bremenite i zasušene krave 1%.

uni

UNI J – I 14%

Smeša za junad upotrebljava se u brašnastom obliku za ishranu junadi.

uni

UNI J – II 12%

Smeša za junad upotrebljava se u brašnastom obliku za ishranu junadi.

uni

UNI M 15%

Ova potpuna krmna smeša služi za ishranu krava muzara i to kako u letnjem tako i u zimskom periodu, uz zeleno hranivo, seno i silažu.

uni

UNI M 18%

Ova potuna smeša služi za ishranu krava muzara i to kako u letnjem tako i u zimskom periodu, uz zeleno hranivo, seno i silažu.

uni-smesa

UNI SUPER – M 30%

Kada se na 40% supera doda 60% žitarica (kukuruz, ječam, pšenica) dobija se potpuna smeša za krave muzare.