Svinje

Energo

Potpuna smeša za prasad, svinje u tovu, krmače, nerastove.

ENERGOFERT SUPER 35%

Potpuna smeša za krmače dojare i neraste.

ENERGOMIX FERT 1%

PREDSMEŠA PRIPLODNE SVINJE1% stavlja se u smeše za nazimice, neraste, suprasne krmače i dojare 1%.

ENERGOMIX START 1%

PREDSMEŠA ZA PRASAD 1% stavlja se u starter i grover za prasad 1%.

ENERGOMIX TOV 1%

PREDSMEŠA ZA TOV SVINJA 1% stavlja se u smeše za tov svinja 1%.

ENERGOSTART super 40%

Potpuna smeša za ishranu prasadi.

ENERGOTOV SUPER 35%

Potpuna smeša za ishranu tovljenika.

UNI K 16%

Smeša za krmače i neraste upotrebljava se u brašnastom obliku za ishranu krmača dojara i priplodnih nerasta.

UNI MEŠAVINA 15%

UNI mešavina 15% koristi se kod izrade potpunih smeša kod domaćih životinja.

UNI S – III 12%

Ova smeša upotrebljava se u brašnastom obliku za ishranu svinja u tovu od 100 do 120 kg.

UNI S-I 16%

Ova smeša upotrebljava se u brašnastom obliku za ishranu svinja u porastu i tovu od 25 kg do 60 kg.

UNI SUPER – P 40%

Ako se na 60 kg prekrupe od žitarica dodaje 40 kg SUPER-a, dobija se potpuna smeša za ishranu prasadi.

UNI SUPER – S 35%

Ako se na 80 kg prekrupe od žitarica dodaje 20 kg Supera dobija se potpuna smeša za ishranu tovljenika.