UNI MEŠAVINA 15%

uni

UNI MEŠAVINA 15%

SIROVINSKI SASTAV:
Zrnasta hraniva, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije ulja.

NAČIN UPOTREBE:
UNI mešavina 15% koristi se kod izrade potpunih smeša kod domaćih životinja uz dodatak mineralnih hraniva, vitaminsko mineralnih predsmeša, a po potrebi i proteinskih hraniva. Količina UNI mešavine 15% kod izrade potpunih smeša zavisi od vrsta i kategorija stoke.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE:
Datum proizvodnje naznačen je na ambalaži ili rubu etikete.
Rok trajanja: 120 dana.

HEMIJSKI SASTAV:
Proteini, % najmanje 15,00
Vlaga, % najviše 13,50
Celuloza, % najviše 7,00
Pepeo, % najviše 4,00