Energobig

energobig

Energobig

 Potpuna smeša za tov ćurića od početka do završetka tova.

Program Energobig je visokokvalitetna hrana za tov ćuraka, koja omogućuje ishranu tovnih ćuraka od početka do kraja tova sa izuzetnim rezultatima konverzije hrane kao i sa kratkim ciklusom tova. Sastav ove smeše omogućuje da za izuzetno kratko vreme dobijate zdrave, izuzetno krupne, mesnate ćurke.

Pakovanje u natron vreće od:

10kg25kg

Potpuna smeša ENERGOBIG IV je za završni tov ćuraka preko 14 nedelja starosta koja je bez kokcidiostatika i preporučuje se davati minimalno 5 dana pre klanja.

Obavezno se pridržavati karence !

Eneregobig I Potpuna smeša za početni tov ćurića 4. nedelje sa kokcidiostatikom
Energobig II Potpuna smeša za tov ćuraka do 8.nedelje sa kokcidiostatikom
Energobig III Potpuna smeša za tov ćuraka do 14.nedelje sa kokcidiostatikom
Energobig IV Potpuna smeša za tov ćuraka preko 14.nedelje bez kokcidiostatika
HEMIJSKI SASTAV:
Naziv Energovit I Energovit II Energovit III
Proteini 23,00 % 19,00% 17,00%
Masti 6,14 % 5,00% 3,57%
ME,MJ/kg 13,00 13,08 13,00
Lizin 1,29% 0,99% 0,84%
Metionin 0,52% 0,50% 0,30%
Metionin-Cistin 0,90 % 0,70% 0,60%
Treonin 0,92% 0,74% 0,64%
Triptofan 0,33% 0,26% 0,23%
Kalcijum 1,20% 0,98% 0,70%
Fosfor 0,80% 0,61% 0,54%
Natrijum 0,15% 0.15% 0,15%
Vitamin A IJ / Kg 12500 12500 8000
Vitamin D3 IJ / Kg 2000 2000 1500
Vitamin E IJ / Kg 40 40 20
Enzimi + + +
Organski vezani mikroelementi + + +
Oblik smeše drobljeno granulisano granulisano