ENERGOFAZ II 24%

energobig

ENERGOFAZ II 24%

SIROVINSKI SASTAV:
Zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, sušeni biljni proizvodi, proizvodi industrije alkohola i vrenja, vitaminska i mineralna hraniva.

NAČIN UPOTREBE:
Smeša za fazančiće upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku za ishranu fazančića od 4 do 8 nedelja starosti.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE I ROK UPOTREBE:
Datum proizvodnje je naznačen na ambalaži ili na rubu etikete.
Rok trajanja: 120 dana.

NAPOMENA:
Davanje ove smeše treba prekinuti 5 dana pre klanja.

HEMIJSKI SASTAV: Vitamin B2, mg/kg, najmanje                    8
Proteini, % najmanje                           24,00 Vitamin E, mg/kg, najmanje                    25
Vlaga, % najviše                                 13,00 Vitamin B12, mg/kg, najmanje             0,02
Celuloza, % najviše                              5,00 Biotin, mg/kg, najmanje                          0,2
Pepeo, % najviše                                   9,00 Vitamini K3, B1, B6, Ca – pantotenat, Folna kiselina, Niacin, Holin
Kalcijum, %                            1,10 do 1,30 MINERALI:
Fosfor, %                                  0,80 do 1,00 Cink, mg/kg, najmanje                            50
Fosfor iskoristivi, % najmanje              0,62 Bakar, mg/kg najmanje                             8
Natrijum, %                         od 0,15 do 0,20 Gvožđe, mg/kg, najmanje                        40
Met. Energija rač.,MJ/kg, najmanje    12,10 Mangan mg/kg, najmanje                         80
Lizin, % najmanje                                 1,40 Jod, mg/kg, najmanje                              0,8
Metonin+Cistin, % najmanje                0,90 Selen, mg/kg, najmanje                         0,15
Linolenska kiselina, % najmanje          1,00 Kobalt
VITAMINI: ANTIOKSIDANS
Vitamin A, I.J/kg najmanje                 12.00 BHT, mg/kg, najmanje                          100
Vitamin D3, I.J/kg najmanje               2.500 KOKCIDIOSTATIK: mg/kg