ENERGOFAZ III 20%

energobig

ENERGOFAZ III 20%

 

SIROVINSKI SASTAV:
Zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, sušeni biljni proizvodi, proizvodi industrije alkohola i vrenja, vitaminska i mineralna hraniva.

NAČIN UPOTREBE:
Smeša za fazane upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku za ishranu fazana od 8 nedelja do kraja tova.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE I ROK UPOTREBE:
Datum proizvodnje je naznačen na ambalaži ili na rubu etikete.
Rok trajanja: 120 dana.

NAPOMENA:
Davanje ove smeše treba prekinuti 5 dana pre klanja.

HEMIJSKI SASTAV:
Proteini, % najmanje                           20,00 Vitamin E, mg/kg, najmanje                    25
Vlaga, % najviše                                 13,00 Vitamin B12, mg/kg, najmanje             0,01
Celuloza, % najviše                              6,00 Vitamni K3, B1, B6, Ca – pantotenat, Folna kiselina, Niacin, Holin
Pepeo, % najviše                                   9,00 MINERALI:
Kalcijum, %                               1,0 do 1,20 Cink, mg/kg, najmanje                            50
Fosfor, %                                  0,70 do 0,90 Bakar, mg/kg najmanje                             8
Fosfor iskoristivi, % najmanje              0,55 Gvožđe, mg/kg, najmanje                        40
Natrijum, %                              0,15 do 0,20 Mangan mg/kg, najmanje                         80
Met. Energija rač.,MJ/kg, najmanje    12,50 Jod, mg/kg, najmanje                              0,8
Lizin, % najmanje                                 1,10 Selen, mg/kg, najmanje                         0,15
Metonin+Cistin, % najmanje                0,85 Kobalt
Linolenska kiselina, % najmanje          1,00 ANTIOKSIDANS:
VITAMINI: BHT, mg/kg, najmanje                          100
Vitamin A, I.J/kg najmanje               12.000 KOKCIDIOSTATIK: mg/kg
Vitamin D3, I.J/kg najmanje               2.500