ENERGOMIX VIT 1%

energomix-vit

ENERGOMIX VIT 1%

 

SASTAV:
Vitamini A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Ca – pantotenat, niacin, folna kiselina, holin-hlorid, BHT, kokcidiostatik, metionin, gvožđe-sulfat, cink-sulfat, mangan-sulfat, bakar-sulfat, kobalt-sulfat, kalijum-jodid, natrium-selenit i kukuruzno brašno.

ZA TOV BROJLERA I 1%

NAČIN UPOTREBE:
PREMIX ZA TOV BROJLERA 1% stavlja se u smeše za tov pilića 1%.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE I ROK UPOTREBE:
Datum proizvodnje naznačen je na ambalaži ili rubu etikete.

ROK TRAJANJA:
120 dana.

NAPOMENA:
Davanje ovog premiksa treba prekinuti 5 dana pre klanja. Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

KONTROLU KVALITETA VRŠI:
Zavod za unapređenje poljoprivrede Bačka Topola.

1kg PREMIX-a sadrži:

Vitamin A, I.J.     1.200.000 Vitamin C, mg            1.800 Cink, mg                     5.000
Vitamin D3, I.J.      200.000 Niacin, mg                  4.000 Kobalt, mg                       70
Vitamin E, mg            3.000 Folna kiselina, mg         100 Jod, mg                            80
Vitamin K3, mg             300 Holin, mg                  50.000 Selen, mg                         15
Vitamin B1, mg             300 BHT, mg                   10.000 Kukurzno brašno ad, mg
1.000.000
Vitamin B2, mg             800 Metionin, mg            20.000 KOKCIDIOSTATIK: mg/kg
Vitamin B6, mg             500 Gvožđe, mg                 4.000
Vitamin B12, mg               2 Bakar, mg                      800
Ca-pantotenat, mg       2.000 Mangan, mg                8.000