Energonos GOLD

energobig

Energonos GOLD

 

 Potpuna smeša za ishranu nosilja konzumnih jaja.

Program Energonos Gold I i Energonos Gold II je visokokvalitetna hrana u drobljenom ili granulisanom obliku .Ove smeše zadovoljavaju sve potrebe nosilja konzumnih jaja što se tiče proteina ,vitamina , mikroelemenata. Sadrži prirodne materije za bojenje žumanceta.

Pakovanje u natron vreće od:

10kg25kg

Energonos Gold I 16,5 % Potpuna smeša za ishranu nosilja konzumnih jaja
Energonos Gold II 15% Potpuna smeša za ishranu nosilja konzumnih jaja

Rezultati koje se postižu sa ovom hranom:

Proizvodnja jaja (52 nedelje nošenja ) 300 – 310 kom
Prosečna masa po jajetu 62 g
Utrošak hrane po jajetu 0,12 – 0,15 kg/jaje
ROCHE – ova skala za žumance: 13 – 14
HEMIJSKI SASTAV:
Naziv Energonos Gold I 16,5 % Energonos Gold II 15%
Proteini 16,5% 15,00%
Masti 3,46% 3,32%
ME,MJ/kg 11,50 11,50
Lizin 0,82% 0,70%
Metionin 0,40% 0,33%
Metionin-Cistin 0,69% 0,60%
Treonin 0,62% 0,55%
Triptofan 0,22% 0,19%
Kalcijum 3,20% 3,20%
Fosfor 0,65% 0,60%
Natrijum 0,15% 0,15%
Vitamin A IJ / Kg 14000 14000
Vitamin D3 IJ / Kg 2000 2000
Vitamin E IJ / Kg 28 28
Enzimi + +
Organski vezani mikroelementi + +
Oblik smeše ganulisano ili drobljeno granulisano ili drobljeno