ENERGONOS I 19%

energobig

ENERGONOS I 19%

SIROVINSKI SASTAV: Zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, sušeni biljni proizvodi, proizvodi industrije alkohola i vrenja, vitaminska i mineralna hraniva.

NAČIN UPOTREBE:
Starter za priplodne piliće upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku za ishranu pilića, namenjenih za priplod, u periodu od 1 do 60 dana starosti.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE I ROK UPOTREBE:
Datum proizvodnje je naznačen na ambalaži ili na rubu etikete.
Rok trajanja: 120 dana.

NAPOMENA:
Davanje ove smeše treba prekinuti 5 dana pre klanja.

HEMIJSKI SASTAV:
Proteini, % najmanje                           19,00 Vitamin E, mg/kg, najmanje                    10
Vlaga, % najviše                                 13,50 Vitamin B2, mg/kg, najmanje                    4
Celuloza, % najviše                              5,00 Vitamini K3, C, B1, B6, B12 Ca – pantotenat, Folna kiselina, Niacin, Holin
Pepeo, % najviše                                  8,00 MINERALI:
Kalcijum, %                             0,90 do 1,10 Cink, mg/kg, najmanje                             50
Fosfor, %                                  0,60 do 0,80 Bakar, mg/kg najmanje                              8
Fosfor iskoristivi, % najmanje              0,35 Gvožđe, mg/kg, najmanje                        30
Natrijum, %                              0,15 do 0,20 Mangan mg/kg, najmanje                         80
Met. Energija rač.,MJ/kg, najmanje    11,50 Jod, mg/kg, najmanje                              0,5
Lizin, % najmanje                                 1,00 Selen, mg/kg, najmanje                         0,15
Metonin+Cistin, % najmanje                0,75 Kobalt
ANTIOKSIDANS:
VITAMINI: BHT, mg/kg, najmanje                          100
Vitamin A, I.J/kg najmanje               10.000 KOKCIDIOSTATIK: mg/kg
Vitamin D3, I.J/kg najmanje               1.500