ENERGONOS II 17%

energobig

ENERGONOS II 17%

 

SIROVINSKI SASTAV:
Zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, sušeni biljni proizvodi, proizvodi industrije alkohola i vrenja, vitaminska i mineralna hraniva.

HEMIJSKI SASTAV:
Proteini, % najmanje 17,00 Vitamin E, mg/kg, najmanje 10 Vlaga, % najviše 13,50 Vitamin B2, mg/kg, najmanje 4 Celuloza, % najviše 6,00 Vitamini K3, C, B1, B6, B12 Ca – pantotenat, Folna kiselina, Niacin, Holin Pepeo, % najviše 8,00 MINERALI: Kalcijum, % 0,90 do 1,10 Cink, mg/kg, najmanje 50 Fosfor, % 0,60 do 0,80 Bakar, mg/kg najmanje 8 Fosfor iskoristivi, % najmanje 0,35 Gvožđe, mg/kg, najmanje 30 Natrijum, % 0,15 do 0,20 Mangan mg/kg, najmanje 80 Met. Energija rač.,MJ/kg, najmanje 11,50 Jod, mg/kg, najmanje 0,5 Lizin, % najmanje 0,75 Selen, mg/kg, najmanje 0,15 Metonin+Cistin, % najmanje 0,60 Kobalt

ANTIOKSIDANS VITAMINI:
BHT, mg/kg, najmanje 100 Vitamin A, I.J/kg najmanje 10.000

KOKCIDIOSTATIK:
mg/kg Vitamin D3, I.J/kg najmanje 1.500

NAČIN UPOTREBE:
Ova smeša za priplodne piliće upotrebljava se u granuliranom obliku za ishranu pilića namenjenih za priplod, u periodu od 60 do 90 dana starosti.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE I ROK UPOTREBE:
Datum proizvodnje je naznačen na ambalaži ili na rubu etikete. Rok trajanja: 120 dana.

NAPOMENA: Davanje ove smeše treba prekinuti 5 dana pre klanja. Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.