Energovit

energobig

Energovit

 Potpuna smeša za tov brojlera od početka do završetka tova.

Program Energovit je visokokvalitetna hrana za tov pilića brojlera, koja omogućuje ishranu tovnih pilića od početka do kraja tova sa izuzetnim rezultatima konverzije hrane kao i sa kratkim ciklusom tova. Sastav smeše omogućuje da za izuzetno kratko vreme dobijete zdrave i mesnate piliće.

Pakovanje u natron vreće od:

10kg25kg40kg

Eneregovit I Potpuna smeša za početni tov pilića do 21 dana sa kokcidiostatikom
Energovit II Potpuna smeša za tov pilića do 35 dana sa kokcidiostatikom
Energovit III Potpuna smeša za tov pilića preko 35 dana bez kokcidiostatika

Ukoliko posedujete brojlere standardnog kvaliteta možete dostići sledeće rezultate:

Ciklus tova 42 dana
Dostignuta prosečna telesna težina 2,2 – 2,4 kg
Konverzija hrane 1,7 – 2,0 kg

Potpuna smeša ENERGOVIT III je namenjena za završni tov pilića preko 35 dana starosti bez kokcidiostatika. Preporučuje se davanje ove smeše, minimalno 5 dana pre klanja.

Obavezno se pridržavati karence !

HEMIJSKI SASTAV:
Naziv Energovit I Energovit II Energovit III
Proteini 23,00 % 19,00% 17,00%
Masti 6,14 % 5,00% 3,57%
ME,MJ/kg 13,00 13,08 13,00
Lizin 1,29% 0,99% 0,84%
Metionin 0,52% 0,50% 0,30%
Metionin-Cistin 0,90 % 0,70% 0,60%
Treonin 0,92% 0,74% 0,64%
Triptofan 0,33% 0,26% 0,23%
Kalcijum 1,20% 0,98% 0,70%
Fosfor 0,80% 0,61% 0,54%
Natrijum 0,15% 0.15% 0,15%
Vitamin A IJ / Kg 12500 12500 8000
Vitamin D3 IJ / Kg 2000 2000 1500
Vitamin E IJ / Kg 40 40 20
Enzimi + + +
Organski vezani mikroelementi + + +
Oblik smeše drobljeno granulisano granulisano