PRO – VIT I 23%

energobig

PRO – VIT I 23%

 

SIROVINSKI SASTAV:
Zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, sušeni biljni proizvodi, proizvodi industrije alkohola i vrenja, vitaminska i mineralna hraniva.

NAČIN UPOTREBE:
Specijalni starter za brojlere upotrebljava se u brašnastom obliku ili peletiranom obliku za ishranu brojlera (tov pilića) od 1 do 21 dana, u farmskim uslovima.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE I ROK UPOTREBE:
Datum proizvodnje je naznačen na ambalaži ili na rubu etikete.
Rok trajanja: 120 dana.

NAPOMENA:
Kod nepravilnog skladištenja može doći do gubljenja aktivnih materija.

HEMIJSKI SASTAV:
Proteini, % najmanje                           23,00 Vitamin E, I.J/kg najmanje                      30
Vlaga, % najviše                                 13,50 Vitamin B-2, mg/kg, najmanje                  6
Celuloza, % najviše                              5,00 Vitamni K3, C, B1, B6, B12, Ca – pantotenat, Folna kiselina, Niacin, Holin
Masti, % najmanje                                5,00 MINERALI:
Pepeo, % najviše                                   8,00 Cink, mg/kg, najmanje                             50
Kalcijum, %                             0,90 do 1,10 Bakar, mg/kg najmanje                              8
Fosfor, %                                  0,65 do 0,85 Gvožđe, mg/kg, najmanje                        40
Fosfor iskoristivi, % najmanje              0,40 Mangan mg/kg, najmanje                        80
Natrijum, %                              0,15 do 0,20 Jod, mg/kg, najmanje                              0,8
Met. Energija rač. MJ/kg, najmanje    13,00 Selen, mg/kg, najmanje                         0,15
Lizin, % najmanje                                 1,15 Kobalt
Metonin+Cistin, % najmanje                0,85 ANTIOKSIDANS:
VITAMINI: BHT, mg/kg, najmanje                          100
Vitamin A, I.J/kg najmanje               12.000 KOKCIDIOSTATIK: mg/kg
Vitamin D3, I.J/kg najmanje               2.000