PRO – VIT II 21%

energobig

PRO – VIT II 21%

 

SIROVINSKI SASTAV:
Zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, sušeni biljni proizvodi, proizvodi industrije alkohola i vrenja, vitamniska i mineralna hraniva.

NAČIN UOPTREBE:
Ova specijalna smeša za brojlere upotrebljava se u brašnastom ili peletiranom obliku za ishranu brojlera (tov pilića) od 22 do 35 dana, u farmskim uslovima.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE I ROK UPOTREBE:
Datum proizvodnje je naznačen na ambalaži ili na rubu etikete.
Rok trajanja: 120 dana.

NAPOMENA:
Kod nepravilnog skladištenja može doći do gubljenja aktivnih materija.

HEMIJSKI SASTAV:
Proteini, % najmanje                           21,00 Vitamin E, mg/kg, najmanje                    25
Vlaga, % najviše                                 13,50 Vitamin B-2, mg/kg, najmanje                  6
Celuloza, % najviše                              5,00 Vitamni K3, C, B1, B6, B12, Ca – pantotenat, Folna kiselina, Niacin, Holin
Masti, % najmanje                                5,00 MINERALI:
Pepeo, % najviše                                   8,00 Cink, mg/kg, najmanje                             50
Kalcijum, %                             0,80 do 1,00 Bakar, mg/kg najmanje                              8
Fosfor, %                                  0,60 do 0,80 Gvožđe, mg/kg, najmanje                        40
Fosfor iskoristivi, % najmanje              0,35 Mangan mg/kg, najmanje                        80
Natrijum, %                              0,15 do 0,20 Jod, mg/kg, najmanje                              0,8
Met. Energija rač. MJ/kg, najmanje    13,00 Selen, mg/kg, najmanje                         0,15
Lizin, % najmanje                                 0,90 Kobalt
Metonin+Cistin, % najmanje                0,70 ANTIOKSIDANS:
VITAMINI: BHT, mg/kg, najmanje                          100
Vitamin A, I.J/kg najmanje               10.000 KOKCIDIOSTATIK: mg/kg
Vitamin D3, I.J/kg najmanje               1.800