UNI SUPER – Ž 37%

uni-smesa

UNI SUPER – Ž 37%

 

SIROVINSKI SASTAV:
Proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, vitaminsko mineralna predsmeša, aminokiseline.

NAČIN UPOTREBE:
Dopunska smeša za tov pilića UNI Super 37%, koristi se u ishrani pilića u poluintenzivnom tovu. Radi dobijanja odgovarajuće smeše za poluintenzivni tov pilića preporučuje se sledeće doziranje: Kod izrade potpune smeše UNI-I se koristi 40% dopunske smeše UNI Super i 60% zrnasta hraniva. Kod izrade potune smeše UNI II koristi se 30% dopunske smeše UNI Super i 70% zrnasta hraniva. Kod izrade smeše UNI III koristi se 23% dopunske smeše UNI Super i 77% zrnasta hraniva.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE:
Datum proizvodnje naznačen je na ambalaži ili na rubu etikete.
Rok trajanja: 120 dana.

NAPOMENA:
Davanje ove smeše treba prekinuti 5 dana pre klanja.
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja sktivnih materija.

HEMIJSKI SASTAV:
Proteini, % najmanje                           37,00 Vitamni K3, C, B1, B6, B12, Ca – pantotenat, Folna kiselina, Niacin, Holin
Vlaga, % najviše                                 13,00 MINERALI:
Celuloza, % najviše                             10,00 Cink, mg/kg, najmanje                           150
Pepeo, % najviše                                 18,00 Bakar, mg/kg najmanje                            24
Kalcijum, %                               2,80 do 3,0 Gvožđe, mg/kg, najmanje                      120
Fosfor, %                                  1,70 do 1,90 Mangan mg/kg, najmanje                      240
Fosfor iskoristivi, % najmanje              1,00 Jod, mg/kg, najmanje                            2,40
Natrijum, %                      od 0,45 do 0,70% Selen, mg/kg, najmanje                         0,40
Lizin, % najmanje                                 2,50 ANTIOKSIDANT:
Metonin+Cistin, najmanje                    1,50 E321, E 324, mg/kg najmanje               300
VITAMINI: KOKCIDIOSTATIK:
Vitamin A, I.J/kg najmanje               35.000 mg/kg – Manduramicin                         15
Vitamin D3, I.J/kg najmanje               6.000
Vitamin B-2, mg/kg, najmanje                 90
Vitamin B-2, mg/kg                                 20