UNI Ž – II 17%

uni-smesa

UNI Ž – II 17%

 

NAČIN UPOTREBE:
Potpuna smeša za tov pilića II UNI II 17%, koristi se u ishrani pilića u poluintenzivnom tovu od 22. do 35. dana starosti u peletiranom obliku, po volji.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE:
Datum proizvodnje naznačen je na ambalaži ili na rubu etikete.
Rok trajanja: 120 dana.

NAPOMENA:
Davanje ove smeše treba prekinuti 5 dana pre klanja.
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

HEMIJSKI SASTAV:
Proteini, % najmanje                           17,00 Vitamin E, I.J/kg najmanje                      30
Vlaga, % najviše                                 13,50 Vitamin B-2, mg/kg, najmanje                  6
Celuloza, % najviše                              6,00 Vitamni K3, C, B1, B6, B12, Ca – pantotenat, Folna kiselina, Niacin, Holin
Masti, % najmanje                                4,20 MINERALI:
Pepeo, % najviše                                   8,00 Cink, mg/kg, najmanje                             50
Kalcijum, %                            1,00 do 1,10 Bakar, mg/kg najmanje                              8
Fosfor, %                                  0,80 do 0,90 Gvožđe, mg/kg, najmanje                        40
Fosfor iskoristivi, % najmanje              0,35 Mangan mg/kg, najmanje                        80
Natrijum, %                      od 0,15 do 0,20% Jod, mg/kg, najmanje                              0,8
Met. Energija rač. MJ/kg, najmanje    12,00 Selen, mg/kg, najmanje                         0,15
Lizin, % najmanje                                 1,10 ANTIOKSIDANT:
Metonin+Cistin, nejmanje                    0,84 E321, E 324, mg/kg najmanje                100
VITAMINI: KOKCIDIOSTATIK:
Vitamin A, I.J/kg najmanje               12.000 MG/KG – Manduramicin                           5
Vitamin D3, I.J/kg najmanje               2.000