UNI Ž – III 15%

uni-smesa

UNI Ž – III 15%

SIROVINSKI SASTAV:
Zrnasta hraniva, proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, vitamisko mineralna predsmeša, aminokiseline.

NAČIN UPOTREBE:
Potpuna smeša za tov pilića III UNI-III 15%, koristi se u ishrani pilića u poluintenzivnom tovu od 36. dana do završetka tova, u peletiranom obliku, po volji.

NAČIN ČUVANJA:
Na suvom, tamnom i hladnom mestu.

DATUM PROIZVODNJE:
Datum proizvodnje naznačen je na ambalaži ili na rubu etikete.
Rok trajanja: 120 dana.

NAPOMENA:
Kod nepravilnog skladištenja može doći do slabljenja aktivnih supstanci.

HEMIJSKI SASTAV:
Proteini, % najmanje                           15,00 Vitamin E, I.J/kg najmanje                      25
Vlaga, % najviše                                 13,50 Vitamin B-2, mg/kg, najmanje                  6
Celuloza, % najviše                              6,00 Vitamni K3, C, B1, B6, B12, Ca – pantotenat, Folna kiselina, Niacin, Holin
Masti, % najmanje                                4,30 MINERALI:
Pepeo, % najviše                                   8,00 Cink, mg/kg, najmanje                             50
Kalcijum, %                             0,90 do 1,00 Bakar, mg/kg najmanje                              8
Fosfor, %                                  0,70 do 0,80 Gvožđe, mg/kg, najmanje                        40
Fosfor iskoristivi, % najmanje              0,30 Mangan mg/kg, najmanje                        80
Natrijum, %                      od 0,15 do 0,20% Jod, mg/kg, najmanje                              0,8
Met. Energija rač. MJ/kg, najmanje    12,00 Selen, mg/kg, najmanje                         0,15
Lizin, % najmanje                                 1,00 ANTIOKSIDANT:
Metonin+Cistin, najmanje                    0,80 E321, E 324, mg/kg najmanje                100
VITAMINI:
Vitamin A, I.J/kg najmanje               10.000
Vitamin D3, I.J/kg najmanje               1.800